O KONFERENCJI

WYZWANIA OCHRONY DANYCH

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać w trudnych ekonomicznie czasach. Nigdy wcześniej nie odnotowywaliśmy również tak wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na utratę danych przedsiębiorstwa, co niesie za sobą katastrofalne skutki. Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem. Omówimy współczesne wyzwania oraz sposoby radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa danych.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Adrian Kapczyński

Adrian Kapczyński

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Jacek Bochenek

Jacek Bochenek

Polskie Towarzystwo Informatyczne

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ARCHIWIZACJI I OCHRONY DANYCH

9:25-9:30

Rozpoczęcie Konferencji

9:30-10:00

Maciej Niezgoda
Maciej Niezgoda

SSW Pragmatic Solutions

Zarządzanie ryzykiem – wymóg regulacyjny czy faktyczna wartość dla organizacji?

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) wprowadziło nie tylko zmiany dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, ale również nowy sposób podejścia do systemowego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych u podstaw którego znajduje się proces szacowania ryzyka. W wystąpieniu wskażę kluczowe aspekty związane z analizą ryzyka w kontekście ochrony danych osobowych. Omówię między innymi zagadnienia dotyczące dostosowania odpowiednich środków technicznych jak i organizacyjnych w zależności od poziomu ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Poddam analizie elementy podejścia opartego na ryzyku zawarte w RODO takie jak: ochrona danych „by design”, „by default” oraz ocena skutków dla ochrony danych. W ostatniej części wystąpienia przedstawię sposoby szacowania ryzyka oraz metodologie oceny powagi naruszenia ochrony danych osobowych.

10:00-10:30

Efektywne kosztowo rozwiązanie do zabezpieczenia Twoich danych

Podczas prezentacji poznasz darmowe aplikacje od Synology, dzięki którym zabezpieczysz kompleksowo dane swoje dane na wielu poziomach.

10:30-11:00

Jak przestać myśleć o backup’ie i zająć się innymi projektami ?

Lawinowy przyrost danych to gigantyczne wyzwanie dla przedsiębiorstw na całym świecie. W 1992 r. globalnie powstawało 100 GB danych dziennie, w tym roku przewiduje się przełamanie bariery 50 000 GB danych na sekundę. Tak duże zasoby informatyczne wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii przechowywania i zabezpieczania danych. Jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu technologicznego, w którym światowe koncerny starają się stworzyć rozwiązania IT na miarę naszych globalnych potrzeb. Czy dziś możemy skorzystać z narzędzi, które redukują ryzyko utraty newralgicznych danych niemal do zera. Czy możemy skutecznie zabezpieczyć informacje przed dowolnym zagrożeniem, a w razie jego wystąpienia reagować bez szkody dla biznesowych procesów? Na te i wiele innych pytań odpowiemy prezentując rozwiązania Data Protection, sygnowane przez DELL EMC – światowego lidera w dziedzinie zarządzania, backup’u i bezpieczeństwa danych.

11:00-11:10

Przerwa kawowa

11:10-11:40

Bezpieczne zasady współpracy z partnerami biznesowymi - Jakie są ryzyka i konsekwencje powierzenia realizacji naszych działań zewnętrznym podmiotom w zakresie przechowywania danych?

  • O czym należy pamiętać w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych?
  • Uprawnienie do audytu partnera
  • Biznesowe i prawne ryzyka oraz konsekwencje związanie ze zleceniem przechowywania danych (analiza decyzji UODO)

11:40-12:00

Piotr Kubiak
Piotr Kubiak

Statlook, Media-press.tv SA

2021 – nowa, hybrydowa rzeczywistość oraz Statlook – zestaw praktycznych narzędzi, które pomogą nam się w niej odnaleźć.

System pracy podlega obecnie ciągłym niespodziewanym zmianom, a Działy IT i Management są pod presją konieczności natychmiastowego dostosowywania się do nich. Czy można skutecznie zarządzać bezpieczeństwem sprzętu, oprogramowania, danych oraz ludzi niezależenie od tego gdzie w danej chwili się znajdują? Tysiące firm oraz instytucji państwowych w Polsce znalazło już rozwiązanie, które pozwoliło im doskonale poradzić sobie z tym wyzwaniem. Podczas prezentacji pokażemy Państwu system Statlook, który im to umożliwił.

12:00-12:30

Adrian Kapczyński
Adrian Kapczyński

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Jacek Bochenek
Jacek Bochenek

Polskie Towarzystwo Informatyczne

Kopie zapasowe: od dobrych praktyk do sprawdzonych rozwiązań

Prezentacja będzie dotyczyła zagadnień związanych z kopiami zapasowymi, które przygotowano przy uwzględnieniu rezultatów najnowszego badania aktualnego stanu wiedzy z przedmiotowego obszaru. W ramach prelekcji, przedstawione będą dobre praktyki z zakresu tworzenia kopii zapasowych, jak i wnioski z doświadczeń z praktycznym wykorzystaniem rozwiązań związanych z tworzeniem i odtwarzaniem z kopii zapasowych. Szczególna akcent zostanie położony na rozwiązania wykorzystujące potencjał chmury.

12:30-12:40

Przerwa kawowa

12:40-13:10

Kiedy muszę zrobić backup i co się stanie jeśli tego nie zrobię?

Kiedy muszę zrobić backup i co się stanie jeśli tego nie zrobię? Podczas wystąpienia przedstawię normy, przepisy prawne i rekomendacje w różnych sektorach, które wymagają od użytkowników wykonywania kopii zapasowych. Omówię m.in. rodzaj backupu, czy sankcje, które grożą za jego brak. Na koniec postaram się także przedstawić najciekawsze przypadki naruszeń tych norm i ich skutki.

13:10-13:40

Praktyka stosowania RODO w archiwizacji danych

Wystąpienie będzie dotyczyło archiwizacji danych osobowych zgodnie z RODO. Poruszona zostanie problematyka możliwości przetwarzania danych wyłącznie dla celów archiwalnych, a także ustalenia okresów retencji danych i ich łączenia z problematyką przedawnienia roszczeń. Dodatkowo zasygnalizowana zostanie kwestia archiwizacji w kontekście wykonywania kopii zapasowych oraz ewentualnych różnic w archiwizacji dokumentacji elektronicznej i papierowej.

13:40

Zakończenie Konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania ochroną danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: disaster recovery, bezpieczna archiwizacja, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście bezpiecznego backupu danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach dotyczących zastosowania i zaletach systemów storage
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być


Weź bezpłatny udział w konferencji ONLINE i bądź na bieżąco!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 999zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 11.08.2021 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 100 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów wydarzenia.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są wymagane.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.

DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• szefów działów IT,

• prezesów i członków zarządu ds. IT,

• pełnomocników i doradców zarządu,

• dyrektorów i kierowników technicznych,

• dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,

• oficerów bezpieczeństwa,

• kierowników projektów,

• analityków oraz inżynierów systemowych,

• administratorów systemów IT oraz sieci,

• dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,

• dyrektorów i kierowników IT,

• dyrektorów i kierowników finansowych,

• Business Continuity Managerów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa