O KONFERENCJI

WYZWANIA OCHRONY DANYCH

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać w trudnych ekonomicznie czasach. Nigdy wcześniej nie odnotowywaliśmy również tak wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na utratę danych przedsiębiorstwa, co niesie za sobą katastrofalne skutki. Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem. Omówimy współczesne wyzwania oraz sposoby radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa danych.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Grzegorz Bernatek

Grzegorz Bernatek

Lead TMT Analyst, Audytel

Adam Szkurłat

Adam Szkurłat

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Patryk Kuchta

Patryk Kuchta

Medicover

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ARCHIWIZACJI I OCHRONY DANYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Grzegorz Bernatek
Grzegorz Bernatek

Lead TMT Analyst, Audytel

DRP w praktyce - czy w chmurze łatwiej jest odzyskać dane?

•       Czy przetwarzanie w chmurze zmienia podejście do Disaster Recovery?
•       Jak różni się Disaster Recovery w zależności od typu chmury (private, public, hybrid)?
•       Podejścia do realizacji Disaster Recovery w chmurze
•       Case study – jak wyglądało Disaster Recovery w przypadku dużej awarii dostawcy chmury publicznej
•       Wnioski i podsumowanie

10:00-10:25

Łukasz Chęć
Łukasz Chęć

Epa Systemy

Wysoka wydajność i bezpieczna przestrzeń na dane

10:25-10:55

Dane pod specjalnym nadzorem. Jak zabezpieczyć biznes?

Lawinowy przyrost danych to gigantyczne wyzwanie dla przedsiębiorstw na całym świecie. W 1992 r. globalnie powstawało 100 GB danych dziennie, w tym roku przewiduje się przełamanie bariery 50 000 GB danych na sekundę. Tak duże zasoby informatyczne wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii przechowywania i zabezpieczania danych. Jesteśmy świadkami prawdziwego wyścigu technologicznego, w którym światowe koncerny starają się stworzyć rozwiązania IT na miarę naszych globalnych potrzeb. Czy dziś możemy skorzystać z narzędzi, które redukują ryzyko utraty newralgicznych danych niemal do zera. Czy możemy skutecznie zabezpieczyć informacje przed dowolnym zagrożeniem, a w razie jego wystąpienia reagować bez szkody dla biznesowych procesów? Na te i wiele innych pytań odpowiemy prezentując rozwiązania Data Protection, sygnowane przez DELL EMC – światowego lidera w dziedzinie zarządzania, backup’u i bezpieczeństwa danych.

10:55-11:15

Przerwa kawowa

11:15-11:45

Patryk Kuchta
Patryk Kuchta

Medicover

Prawo do bycia zapomnianym – dlaczego nie jest takie jednoznaczne? Praktyczne przypadki nieskuteczności uprawnienia

Prawo do bycia zapomnianym było jednym z najbardziej lansowanych uprawnień przy okazji przekazywania informacji o zbliżającym się rozpoczęciu stosowania RODO. Choć w istocie prawo do usunięcia danych obowiązywało w Polsce na gruncie przepisów starej ustawy o ochronie danych osobowych, to art. 17 RODO wprowadził niemałe zamieszanie zarówno po stronie osób chcących skorzystać z uprawnienia jak i po stronie Administratorów danych, którzy prawo to mieli realizować. Wystąpienie zostanie poświęcone krótkiemu omówieniu prawa do bycia zapomnianym ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji braku konieczności (a nawet możliwości jego zastosowania).

11:45-12:15

Jak bezpiecznie przechowywać dane z urządzeniem QNAP?

12:15-12:45

Adam Szkurłat
Adam Szkurłat

Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych

Metodyki zarządzania ryzykiem w ochronie danych osobowych w ramach Data Protection Impact Assessment

Ocena skutków dla ochrony danych, czyli DPIA, jest z perspektywy administratora danych jednym z najważniejszych procesów zapewniających poszanowanie praw podmiotów danych. W trakcie wykładu przeanalizowane zostaną następujące zagadnienia: - Czym faktycznie jest DPIA? - Kiedy należy przeprowadzić DPIA oraz jakie wymagania ustawodawca stawia w tej mierze administratorom danych? - Jakie są kryteria i sposoby dokonywania oceny skutków dla ochrony danych? - W jaki sposób zarządzać ryzykiem? - Gdzie poszukiwać wytycznych i narzędzi ułatwiających zarządzanie ryzykiem?

12:45-13:05

Przerwa kawowa

13:05-13:35

Kontrole Prezesa UODO – doświadczenia i wskazówki

Kluczem nie tylko do przygotowania do kontroli, ale także w istocie do prawidłowego wdrożenia i utrzymania zgodności z RODO jest umiejętność postawienia się na miejscu kontrolujących z Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wdrożenie takich rozwiązań, które wskazują na jak najpełniejszą zgodność z przepisami o ochronie danych. Podzielę się doświadczeniem, na co kontrolujący zwracają uwagę, co jest produktem ich pracy i co zrobić, żeby ich ustalenia były dla nas korzystne.

13:35-14:05

Michał Czuryło
Michał Czuryło

Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych

Cloud Act, wytyczne EBA, RODO, ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - czyli co brać pod uwagę decydując się na backup w chmurze?

Migracja danych do publicznej chmury obliczeniowej to temat skomplikowany nie tylko od strony technicznej. Rodzi on również szereg zagadnień, które wymagają oceny i odpowiedniego podejścia od strony prawnej. Warto wiedzieć jakie wymagania prawne istnieją jeszcze przed samym podjęciem decyzji, czy przejść na rozwiązanie chmurowe, a także przy wyborze dostawcy, z którego usług będziemy korzystali.

14:05-14:15

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania ochroną danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: disaster recovery, bezpieczna archiwizacja, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście bezpiecznego backupu danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach dotyczących zastosowania i zaletach systemów storage
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być


Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 10.11.2019 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez ITDB Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest ITDB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. ITDB Sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• szefów działów IT,

• prezesów i członków zarządu ds. IT,

• pełnomocników i doradców zarządu,

• dyrektorów i kierowników technicznych,

• dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,

• oficerów bezpieczeństwa,

• kierowników projektów,

• analityków oraz inżynierów systemowych,

• administratorów systemów IT oraz sieci,

• dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,

• dyrektorów i kierowników IT,

• dyrektorów i kierowników finansowych,

• Business Continuity Managerów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa