O KONFERENCJI

WYZWANIA OCHRONY DANYCH

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać w trudnych ekonomicznie czasach. Nigdy wcześniej nie odnotowywaliśmy również tak wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na utratę danych przedsiębiorstwa, co niesie za sobą katastrofalne skutki. Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem. Omówimy współczesne wyzwania oraz sposoby radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa danych.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

Joanna Gałajda

Joanna Gałajda

Bird & Bird

Grzegorz Bernatek

Grzegorz Bernatek

Audytel S.A.

Jarosław Zieliński

Jarosław Zieliński

Solution Architect, vExpert

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ARCHIWIZACJI I OCHRONY DANYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

Joanna Gałajda
Joanna Gałajda

Bird & Bird

Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo chmury. Jak zabezpieczyć dane organizacji - perspektywa prawnika

Podczas prezentacji zostanie omówione zagadnienie cloud computingu i cyberbezpieczeństwa z punktu widzenia prawnika, jakie regulacje będą miały do nich zastosowanie, dlaczego perspektywa prawna jest tak ważna i kto ponosi odpowiedzialność w przypadku cyberataków. Dodatkowo, omówiona zostanie nowa Dyrektywa UE dotycząca cyberbezpieczeństwa (tzw. Dyrektywa NIS) oraz konsekwencje jej implementacji dla biznesu.

10:00-10:30

Wykład sponsora

10:30-10:50

Przerwa kawowa

10:50-11:20

Wykład zarezerwowany

11:20-11:50

Wyzwania przy przechowywaniu danych - nowe rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych

1.Retencja danych
Przechowywanie danych użytkownika, jak długo mamy do tego prawo i co na to RODO?
2.Prawo do bycia zapomnianych – wyzwanie dla administratorów?
Jak prawidłowo usunąć dane użytkownika który o to prosi, co na to polityka kopii zapasowych?
3,Rozliczalność.
Jak wykazać, że nasze dane zostały zabezpieczone adekwatnie do stopnia ich ważności?
4.Ustrukturyzowanie danych.
Zaproponowanie sposobów uporządkowania danych przechowywanych centralnie i na hostingu zewnętrznym.
5.Możliwość przeniesienia danych.
Dane powinny być zapisane w formacie umożliwiającym łatwe ich przeniesienie do innego usługodawcy, czyli jakim?

11:50-12:20

Przerwa kawowa

12:20-12:50

Jarosław Zieliński
Jarosław Zieliński

Solution Architect, vExpert

SDDC - Software Defined Datacenter to ewolucja czy rewolucja infrastruktury?

Szukam odpowiedzi, na to pytanie gdy pojawiają się coraz to nowe rozwiązania. Podczas wystąpienia przedstawię co obecnie mamy do dyspozycji. Wypunktuje czym należy się kierować podczas tworzenia czegoś co jest niezawodne i wysokodostępne. Zanurkujemy w temat utrzymania i zarządzania przez administratora. Czy spodziewasz się, że niebawem nie będzie miało znaczenia czy to będzie VMware, Microsoft czy Amazon? Dzięki demo zobaczysz jak to wygląda i wspólnie, podyskutujemy czy SDDC to rewolucja czy ewolucja infrastruktury.

12:50-13:20

Grzegorz Bernatek
Grzegorz Bernatek

Audytel S.A.

Gdzie bezpiecznie składować dane? Własna serwerownia vs. zewnętrzne centrum lokacji

Podczas prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia:
• Dlaczego do klasy systemów backup & storage powinno zostać dopasowana serwerownia?
• Co wpływa na koszty budowy lub wynajęcia serwerowni?
• Jak wygląda rynek zewnętrznych usług kolokacji w Polsce? Ile to kosztuje?
Proszę również o dodanie tego Pana do zakładki prelegenci.

13:20

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania ochroną danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: disaster recovery, bezpieczna archiwizacja, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście bezpiecznego backupu danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach dotyczących zastosowania i zaletach systemów storage
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być


Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 15.06.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.

Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.

Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• szefów działów IT,

• prezesów i członków zarządu ds. IT,

• pełnomocników i doradców zarządu,

• dyrektorów i kierowników technicznych,

• dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,

• oficerów bezpieczeństwa,

• kierowników projektów,

• analityków oraz inżynierów systemowych,

• administratorów systemów IT oraz sieci,

• dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,

• dyrektorów i kierowników IT,

• dyrektorów i kierowników finansowych,

• Business Continuity Managerów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XV sala 3
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa