O KONFERENCJI

WYZWANIA OCHRONY DANYCH

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych zawsze było ważne, jednak w obecnych czasach stało się koniecznością. Ciągły dostęp do dokumentacji, danych klientów i informacji stał się jeszcze bardziej istotny dla firm, aby przetrwać w trudnych ekonomicznie czasach. Nigdy wcześniej nie odnotowywaliśmy również tak wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na utratę danych przedsiębiorstwa, co niesie za sobą katastrofalne skutki. Konferencja poświęcona będzie rzeczowej wymianie informacji między specjalistami w zakresie ciągłości biznesowej, usuwania skutków awarii oraz zarządzania ryzykiem. Omówimy współczesne wyzwania oraz sposoby radzenia sobie z problemami bezpieczeństwa danych.

ZAREJESTRUJ SIĘ WIĘCEJ O WYDARZENIU

Prelegenci

dr Aleksandra Auleytner

dr Aleksandra Auleytner

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Damian Klimas

Damian Klimas

Uniwersytet Wrocławski

Grzegorz Bernatek

Grzegorz Bernatek

Audytel S.A.

Władysław Iwaniec

Władysław Iwaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

AGENDA

KIERUNKI ROZWOJU ARCHIWIZACJI I OCHRONY DANYCH

08:30 -9:30

Rejestracja

9:30-10:00

dr Aleksandra Auleytner
dr Aleksandra Auleytner

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – harmonogram wdrożenia i podstawowe wyzwania prawne

10:00-10:30

Jak bezpiecznie przechowywać dane z systemem QNAP?

Podczas prelekcji zostaną przedstawione rozwiązania QNAP do przechowywanie danych oraz tworzenia kopii zapasowych. Szerokie portfolio rozwiązań QNAP sprawia, iż każdy użytkownik ten bardziej oraz ten mniej wymagający znajdzie w ofercie coś dla siebie.

10:30-10:50

Przerwa kawowa

10:50-11:10

Kornel Kundzicz
Kornel Kundzicz

Infonet Projekt S.A.

Wysokowydajne środowisko w oparciu o klaster macierzy dyskowych

Jakim wyzwaniom musiało sprostać środowisko IT u Klienta? Podczas prezentacji odpowiemy na to pytanie. Pokażemy również funkcjonalności, które zostały wykorzystane oraz przedstawimy korzyści, jakie zyskało nowe środowisko IT.

11:10-11:40

Wdrożenie wymogów RODO w organizacjach - wyzwania i problemy

11:40-12:00

Przerwa kawowa

12:00-12:30

Damian Klimas
Damian Klimas

Uniwersytet Wrocławski

Umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

1. Kiedy powinna zostać zawarta umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z data center. 2.Zakres obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego data center wynikający z RODO a faktyczne żądania administratora danych osobowych. 3.Realizacja praw podmiotów danych przez procesora.

12:30-13:00

Grzegorz Bernatek
Grzegorz Bernatek

Audytel S.A.

Gdzie bezpiecznie składować dane? Własna serwerownia vs. zewnętrzne centrum lokacji

Podczas prezentacji zostaną omówione następujące zagadnienia: • Dlaczego do klasy systemów backup & storage powinno zostać dopasowana serwerownia? • Co wpływa na koszty budowy lub wynajęcia serwerowni? • Jak wygląda rynek zewnętrznych usług kolokacji w Polsce? Ile to kosztuje?

13:00-13:30

Władysław Iwaniec
Władysław Iwaniec

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Kryptograficzna ochrona kopii danych

- Problemy wyboru dziedziny szyfrowania danych - Zastosowanie "transparentnego" szyfrowania danych (TDE) - Wybór algorytmów szyfrowania - Tworzenie bezpiecznych kanałów transmisji dla przesyłania kopii danych - Problemy przeciwstawnych wymagań – „prawo do bycia zapomnianym” vs „obowiązek integralności” - Wybrane techniczne zagadnienia prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia i umów o świadczenie usługi

13:30-13:35

Losowanie nagród i zakończenie konferencji

PARTNERZY

Liderzy rynku są z nami

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor

WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIU JEŚLI

  • Wydarzenia, w których dotychczas brałeś udział, nie wniosły nic nowego do Twojej codzienności zarządzania ochroną danych
  • Chcesz na nowo zdefiniować takie zagadnienia jak: disaster recovery, bezpieczna archiwizacja, RODO
  • Zamierzasz podjąć wyzwanie i wziąć udział w pełnym wiedzy oraz wartościowym merytorycznie dniu
  • Chcesz rozwiązać swój case na żywo i uzyskać rekomendacje ekspertów w kontekście bezpiecznego backupu danych
  • Chcesz wziąć udział w niepowtarzalnej dyskusji o aktualnych trendach dotyczących zastosowania i zaletach systemów storage
  • Chcesz spotkać osoby ze swojej branży, wymienić się doświadczeniami i pozyskać cenne kontakty biznesowe

REJESTRACJA / chcę tam być


Weź bezpłatny udział w konferencji!

Udział jest płatny dla przedstawicieli firm IT, technologicznych oraz oferujących rozwiązania konkurencyjne względem tematyki konferencji i wynosi 599zł netto.
Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Ze względu na sprawy organizacyjne, osoby, które nie odwołają swojego zgłoszenia do dnia 14.10.2018 i nie wezmą udziału w konferencji, będą obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN + VAT. W przypadku rejestracji napływających po terminie możliwości bezpłatnej rezygnacji, osoby które nie będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu także zostaną obciążone opłatą manipulacyjną w wysokości 50 PLN +VAT (opłata nie dotyczy osób, które wydelegują w swoim imieniu zastępstwo do udziału w wydarzeniu).

Wyrażam zgodę na informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Innovative Group sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na udostępnienie danych i otrzymywanie informacji handlowych od partnerów konferencji.
Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności i akceptuję jej treść.
Wszystkie zgody, o które prosimy, są dobrowolne.
Administratorem danych jest Innovative Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ryżowa 49. Dane przetwarzane są w celu zgodnym z treścią udzielonej zgody, do czasu jej cofnięcia. Innovative Group sp. z o.o. ma prawo przetwarzać informacje o tym, że udzieliłaś/eś zgody oraz kiedy została cofnięta, przez okres przewidziany przepisami prawa, na potrzeby rozstrzygania ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń. Masz prawo cofnąć zgodę w każdym czasie, dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Informacje handlowe (oferty oraz informacje o usługach) będą przesyłane przy użyciu telefonu lub poczty e-mail, do czasu cofnięcia zgody.DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY

• szefów działów IT,

• prezesów i członków zarządu ds. IT,

• pełnomocników i doradców zarządu,

• dyrektorów i kierowników technicznych,

• dyrektorów i kierowników ds. bezpieczeństwa,

• oficerów bezpieczeństwa,

• kierowników projektów,

• analityków oraz inżynierów systemowych,

• administratorów systemów IT oraz sieci,

• dyrektorów i kierowników ds. ryzyka operacyjnego,

• dyrektorów i kierowników IT,

• dyrektorów i kierowników finansowych,

• Business Continuity Managerów.

OPINIE

GOLDEN FLOOR PLAZA
Piętro XXVI sala A
Al. Jerozolimskie 123A
Warszawa