Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Wyzwania Privacy by Design dla systemów backup’owych z perspektywy nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych
PwC Legal
Prelegent: Anna Kobylańska
PwC Polska
Prelegent: Wojciech Kubiak
Opis prelekcji:
Ochrona danych w fazie projektowania (Privacy by Design)
Konieczność uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania (Privacy by Design – PbD) jako instytucja prawna po raz pierwszy została ujęta w akcie prawnym obowiązującym na terytorium Polski w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
PbD jest podejściem, a właściwie preferowanym sposobem działania, polegającym na zapewnieniu ochrony danych osobowych poprzez włączenie i stosowanie odpowiednich reguł i zasad takiej ochrony już w fazie projektowania systemu informatycznego, aplikacji, działań marketingowych, usług lub produktów, które opierają się na przetwarzaniu danych osobowych. Jednakże, w miarę możliwości, PbD powinno być wykorzystywane, jako integralny element każdego planowanego projektu biznesowego niezależnie od jego charakteru, ponieważ przynosi pozytywne efekty (zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji) nawet w działaniach niezwiązanych z zagadnieniami ochrony danych osobowych.
Co powinno się zmienić: system backup’owy czy procedury realizacji odtworzenia danych?
Jakie ryzyka finansowe wiążą się z brakiem zgodności?
Postaramy się znaleźć odpowiedzi na powyższe oraz inne pytania.

10:00-10:20
Portfolio dysków twardych Seagate oraz usługa odzyskiwania danych
Seagate Technology
Prelegent: Marcin Kaczor
Opis wystąpienia:
Seagate oferuje wiele typów dysków twardych zaprojektowanych tak, aby osiągać najlepsze wyniki w rożnych warunkach roboczych.
Wybierając dysk należy uwzględnić jego konkretne przeznaczenie, wymogi techniczne systemu, środowisko pracy, obciążenie czy zakładaną ilość użytkowników.
Podczas sesji omówione zostaną kluczowe rodziny dysków Seagate wraz z ich konkretnym przeznaczeniem.
Dodatkowo przedstawimy nową usługę odzyskiwania danych z uszkodzonego dysku.

10:20-10:50
Bezpieczeństwo urządzeń, danych i dokumentów
HP Polska
Prelegent: Robert Sekuła
Opis prelekcji:
Ochrona urządzeń, danych i dokumentów.
Ryzyko i koszty związane z niezabezpieczonymi środowiskami druku.
Wbudowane funkcje zabezpieczające w systemach druku HP.
Zabezpieczające rozwiązania HP takie jak:
HP JetAdvantage Security Manager
HP Access Control
HP JetAdvantage Private Print.

10:50-10:55
Panel wystawców
10:55-11:15
PRZERWA

11:15-11:45
BACKUP & STORAGE – elastyczne rozwiązania, terabajty możliwości
Infonet Projekt S.A.
Prelegenci: Michał Janik, Kornel Kundzicz
Opis prelekcji
Budowa rozwiązań centralnych systemów kopii zapasowej wymaga wiedzy i doświadczenia. Czy deduplikacja, kompresja i chmura są dla każdego? Kiedy, co i w jakim wymiarze stosować? Odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone z perspektywy prekursora rozwiązań backupowych na polskim rynku.
W drugiej części zostanie poruszona tematyka funkcjonalności macierzy dyskowych i roli, jaką odgrywają dla elastyczności środowiska. Istotny aspekt w tym względzie to spójnie zaprojektowane środowisko, poprzedzone rzetelnym audytem. Współpraca z największymi producentami, m.in. z HDS, Lenovo, Huawei, IBM czy NetApp pozwala dobrać technologię do konkretnego zapotrzebowania.
Na koniec kilka słów o zaletach wirtualizacji macierzy dyskowych czyli czym jest Software Defined Storage (SDS) i w jaki sposób zapewnia odpowiednią niezawodność (nadmiarowość) oraz wydajność.

11:45-12:00
Wydajny i elastyczny backup serwerów oraz urządzeń końcowych
Greeneris Sp. z o.o.
Prelegent: Jarosław Świechowicz
Opis prelekcji
Podczas sesji zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania zapewniające backup serwerów oraz stacji końcowych bazujących na bezpiecznej architekturze Druva. Omawiane rozwiązania dzięki unikalnemu systemowi bezpieczeństwa danych w chmurze oraz wykorzystujące unikalną metodę deduplikacji są uważane za jedne z najlepszych na świecie.

12:00-12:25
Czy można pogodzić wysoką wydajność ze skalowalnością pojemności w pojedynczym systemie do przechowywania danych zapasowych?
9LivesData
Prelegent: Wojciech Kilian
Opis prelekcji
Jak zbudować skalowalny, wydajny i bezpieczny system do backupu danych? Właśnie taki cel postawili przed sobą twórcy systemu NEC HYDRAstor gdy rozpoczynali jego tworzenie dziesięć lat temu. 9LivesData od samego początku uczestniczyła w procesie tworzenia, rozwoju i utrzymania rozwiązania. Czy udało się ten cel zrealizować? Jak potoczyły sie losy projektu? Jakie funkcje posiada piąta już generacja systemu? Na te pytania odpowiemy podczas naszego wystąpienia.

12:25-12:55
Bezpieczny Backup – prawne reguły bezpiecznego przetwarzania informacji w chmurze
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prelegent: Damian Klimas

12:55-13:15
PRZERWA

13:15-13:45
Bezpieczeństwo informacji – jak i co chronimy?
Agencja Rynku Rolnego
Prelegent: Jarosław Szumer
Opis prelekcji:
Bezpieczeństwo informacji
Analiza ryzyka
Normy …
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001

13:45-14:15
Analiza ryzyka i audyt systemów backupowych wg. wymagań stawianych przez organy regulacyjne
Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Prelegent: Jacek Bajorek
Opis prelekcji:
Zaprojektowanie i budowa nawet najbardziej wyrafinowanych rozwiązań mających na celu ochronę danych nie zapewni bezpieczeństwa informatycznego organizacji na oczekiwanym poziomie, jeśli rozwiązania te nie będą prawidłowo wdrożone i przestrzegane.Ważnym działaniem na rzecz ochrony organizacji jest weryfikacja funkcjonowania rozwiązań technicznych, jak i rozwiązań organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo komunikacji, danych, systemów i urządzeń teleinformatycznych.

14:15
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZYWSPÓŁPRACA MERYTORYCZNAFUNDATORZY NAGRÓD
PATRONI MEDIALNI
ORGANIZATOR