Już wkrótce...

PRELEGENCI

Jacek Bajorek
Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Doświadczony Administrator Bezpieczeństwem Informacji oraz Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Instytucie Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Doradza w zakresie Bezpieczeństwa Informacji w instytucjach samorządowych i prowadzi wykłady w zakresie bezpieczeństwa informacji i technologii informacyjnej w Wyższej Uczelni. Posiada Certified Internal Controls Auditor (CICA) – Certyfikowany Audytor ds. Kontroli Wewnętrznej, Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodne z ISO/IEC 27001, Certyfikat PRINCE2 Foundation, Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji TUV Hessen oraz dyplom Trenera Certyfikowanego umiejętności miękkich.
Grzegorz Bielawski
QNAP Systems
Country Manager w firmie QNAP. Związany jest z branżą IT od blisko dekady. Po ukończeniu studiów w katedrze Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Szczecińskiej, rozpoczął pracę w firmie EPA Systemy. Specjalizował się tam w rozwiązaniach storage i był product managerem odpowiedzialnym za obsługę m.in. marki QNAP. Specjalista ds. technicznych, doskonale zorientowany w świecie nowości technologicznych w segmencie storage. Jest także współzałożycielem bloga poświęconego przechowywaniu danych Backupacademy.pl. W QNAP Systems jest odpowiedzialny m.in. za zarządzanie procesem dystrybucji produktów QNAP w Polsce, pozyskiwanie partnerów, rozwijanie programów afiliacyjnych, zarządzanie polityką cenową, a także za prowadzenie szkoleń i warsztatów.
Łukasz Jesis
XOPERO BACKUP
Założyciel oraz dyrektor zarządzający XOPERO, największego polskiego producenta rozwiązań do backupu i przywracania danych. Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Związany z branżą IT od prawie 12 lat. Posiada bogate doświadczenie w rozwoju produktów IT. Dotąd z sukcesem wprowadził na rynek cztery zaawansowane rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych: Xopero Backup Appliance, Xopero Backup & Restore, Xopero Cloud oraz Backup eXpert.
Z technologii XOPERO korzystają czołowe polskie firmy, dostawcy usług teleinformatycznych m.in. czeski T Mobile’a oraz polski i słowacki Orange, a także centra danych, dostawcy usług IT i firmy hostingowe.

Damian Klimas
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna

Prawnik, doktorant w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się w szczególności świadczeniem bieżącej pomocy prawnej w dziale compliance międzynarodowej grupy kapitałowej z zakresu prawa handlowego, prawa papierów wartościowych, prawa ochrony danych osobowych oraz prawa autorskiego. Był również członkiem zespołu prawnego przygotowującego emisję obligacji korporacyjnych. Posiada znaczące doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, sporządzaniu umów, a także opinii prawnych. Uczestnik krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, autorskiego, ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem prawa nowych technologii. W przeszłości wiceprezes Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz członek Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kamil Staśko
Veracomp SA

Pracuje w firmie Veracomp SA od 2012 roku na stanowisku Product Manager w dziale Serwerów i Pamięci Masowych. Specjalista w dziedzinie systemów ochrony i składowania danych, ich technologii i zastosowań. W chwili obecnej odpowiada za oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji oraz zarządzania informacją. Swoją przygodę z IT zaczynał od serwerów NAS, macierzy dyskowych oraz automatyki taśmowej.

Tomasz Izydorczyk
Kompania Piwowarska SA

Absolwent Politechniki Poznańskiej, od ponad 10 lat doradca, trener w zakresie organizacji i zarządzania dla sektora prywatnego oraz administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych oraz szeroko rozumianym bezpieczeństwie informacji. Dla organów administracji publicznej prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu m.in. e-administracji. W ramach współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu prowadzi zajęcia z tematu „e-adminsitracja” oraz jest autorem kierunku Studiów Podyplomowych – „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”. Pracował dla takich spółek jak: DGA SA (konsultant), CUBE.ITG SA (Dyrektor Działu IT, Administrator Bezpieczeństwa Informacji) Jest Członkiem SABI.org.pl. Aktualnie pełni funkcję Eksperta ds. ochrony danych osobowych w ARIERGARDA sp. z o.o. oraz rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji w KOMPANII PIWOWARSKIEJ SA oraz ANECOOP POLSKA sp. z o.o. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Dodatkowo wykwalifikowany na SWPS w Poznaniu Coach, specjalizuje się w coachingu biznesowym.

Sławomir Karpiński
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o. o.

Odpowiedzialny za rozwój kanału sprzedaży rozwiązań do wirtualizacji i zarządzania pamięciami masowymi. Od kilku lat zajmuje się tematyką wirtualizacji pamięci masowych i rozwiązaniami optymalizującymi wykorzystanie nośników Flash SSD. Obecnie pracuje w CONNECT DISTRIBUTION jako Channel Manager.

Jakub Kamecki
Dell Software

Sales Manager, Systems Information Management, Dell Software
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem związanym z tematyką tworzenia i odzyskiwania kopii bezpieczeństwa, zgodności z normami oraz zarządzania ryzykiem. Absolwent dyplomu MBA University College Dublin Smurfit Business School.

Wojciech Kilian
9livesdata sp. z o.o. sp.k.

Absolwent informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik NEC Research Labs w Princeton (USA) w latach 2003-2008, współtwórca systemu NEC HYDRAstor – skalowalnego i wysokowydajnego rozwiązania klasy entrprise do przechowywania danych backupowych i archiwalnych, sprzedawanego z sukcesem na rynkach japońskim i amerykańskim. Współautor artykułów naukowych z dziedziny deduplikacji, publikowanych na uznanych konferencjach branżowych na świecie (HPDC, FAST, SYSTOR). Pracując w 9LivesData, projektuje i koordynuje prace nad kluczowymi elementami systemu NEC HYDRAstor.

Andrzej Matys
9livesdata sp. z o.o. sp.k.

W 9LivesData odpowiada za współpracę z Partnerami i sprzedaż rozwiązań na bazie NEC HYDRAstor. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał u jednego z największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce m.in. jako Key Account Manager, Doradca Dyrektora ds. Kluczowych Klientów, a także Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w obszarach strategii i rozwoju sieci sprzedaży oraz usprawniania procesów biznesowych.

Piotr Welenc
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Dyrektor GRC w Wolters Kluwer SA. Doktorant Instytutu Badań Systemowych PAN, ukończone studia doktorancie „Informatyka w zarządzaniu i finansach”. Certyfikowany audytor IT, certyfikowany specjalista w zakresie zarządzania ryzykiem informatycznym i ładem IT, certyfikowany compliance officer. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe, m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, controllingu oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym, audytu wewnętrznego, audytu IT. Wykonywał audyty dla Europejskiego Banku Centralnego, jako członek zespołu audytorów informatycznych ESBC. Doradca we wdrożeniach Rekomendacji D i M dla dużych jednostek sektora bankowo-finansowego w Polsce. Członek Komitetu Technicznego 306 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2003 roku jest systematycznie prelegentem dla pracowników UKNF w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, compliance, audytu informatycznego, bezpieczeństwa i ciągłości działania. Od 2015 członek Komisji compliance Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jest wieloletnim wykładowcą zagadnień compliance Warszawskiego Instytutu Bankowego. Autor ponad 30 publikacji naukowych i prasowych dot. zagadnień audytu, ryzyka, governance.

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

FUNDATORZY NAGRÓD
PATRONI MEDIALNI

                           
   
ORGANIZATOR