Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Backup & Storage – organizacyjne i prawne aspekty korzystania z usługi
Kompania Piwowarska SA
Prelegent: Tomasz Izydorczyk
Opis prelekcji:
Przechowywanie, kopiowanie, zabezpieczanie danych (w tym danych osobowych) jest niczym innym jak przetwarzaniem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych. Zlecając takie usługi online należy zagwarantować sobie pełną kontrolę na tych komu i jakie dane są przekazywane. Trzeba mieć także na uwadze, że każdy dostawca ma obowiązki blokowania treści o bezprawnym charakterze a uprawnione organy mogą zabezpieczać sprzęt hostingodawcy co może uniemożliwić dostęp do danych. Takie sytuacje należy przewidzieć i zabezpieczyć się przed nimi zarówno prawnie jak i organizacyjnie.

10:00-10:30
Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP
Veracomp SA
Prelegent: Kamil Staśko

Opis prelekcji:
Rynek rozwiązań do tworzenia kopii bezpieczeństwa i odtwarzania danych szybko się zmienia, ponieważ użytkownicy starają się przetrwać „burzę”, która właśnie przechodzi nad ich infrastrukturą i poważnie wpływa na wydajność pracy. Wszyscy szukają efektywnych metod backupu i archiwizacji oraz szybkiego odtwarzania danych lub całych systemów w zróżnicowanych środowiskach IT. Odpowiedzią na tak postawione wymagania klientów jest rozwiązanie arcserve UPD nadającym się idealnie do tworzenia kopii zapasowych systemów Windows dowolnej wielkości, zarówno na platformach fizycznych jak i wirtualnych. Doskonale radzi sobie także w środowiskach Linux i Unix. Oferuje ono funkcjonalności z rozwiązań klasy Enterprise za cenę nie wyższą niż konkurencyjne rozwiązania dla małych i średnich firm.
Podczas prezentacji zostaną omówione najważniejsze funkcjonalności produktu pozwalające zachować ciągłość pracy i szybkie odzyskiwania danych po awarii.

10:30-11:00
Software Defined Storage (SDS) – teraźniejszość, przyszłość czy tylko marketing?
CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o. o.
Prelegent: Sławomir Karpiński

Opis prelekcji:
Wirtualizacja serwerów nie budzi już obaw, a wręcz przeciwnie – uznawana jest za idealny sposób na obniżenie kosztów infrastruktury IT oraz zwiększenie jej elastyczności. Środowiska oparte wyłączenie na serwerach fizycznych, należą już do rzadkości, a standardem stały się środowiska mieszane. Jednak tutaj pojawiły się nowe wyzwania z zakresu odporności na awarie i bezpieczeństwa danych. Platformy wirtualizacyjne oferują co prawda wiele mechanizmów zabezpieczenia danych na poziomie hostów, jednak często zakładają istnienie wysokodostępnych, niezawodnych zasobów pamięci masowej. Niestety to założenie często pozostaje jedynie w sferze życzeń. Dlatego potrzebne jest nowe podejście do bezpieczeństwa pamięci masowych, uwzględniające specyfikę środowisk wirtualnych i wspierające ich główną koncepcję oddzielenia warstwy oprogramowania od warstwy sprzętowej. Podczas prezentacji opowiemy o koncepcji pamięci masowych zarządzanych programowo (Software Defined Storage), która umożliwia zbudowanie niezawodnej i wysokodostępnej infrastruktury SAN w oparciu o macierze dowolnego producenta, niezależnie od modelu czy interfejsu komunikacyjnego. Przeanalizujemy korzyści jakie osiągnęli nasi Klienci, którzy zdecydowali się na tę śmiałą koncepcję w życie i wdrożyli rozwiązanie Software Defined Storage w swoich firmach.

11:00-11:15
PRZERWA

11:15-11:45
Ryzyka prawne w działalności dotyczącej tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych
Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna
Prelegent: Damian Klimas
Opis prelekcji:
Ryzyka prawne występują w każdej działalności gospodarczej, a przedsiębiorcy rzadko dokonują właściwej analizy tych ryzyk. W zakresie tworzenia baz danych występują zupełnie inne, niż w przypadku zobowiązania przedsiębiorcy do przechowywania lub tworzenia kopii zapasowych danych swojego klienta. Ryzyka te są odpowiednio większe jeśli tworzenie kopii zapasowych lub archiwizowanie dotyczy danych osobowych, niemniej nie należy zapominać o tym, że ryzyka prawne występują również w przypadku przetwarzania, backupu oraz przechowywania danych niebędących danymi osobowymi.
Prelegent przedstawi wybrane rodzaje danych szczególnie chronionych przez prawo, a także przedstawi wybrane ryzyka prawne wynikające z ich przetwarzania. W skrócie przedstawione zostaną zasady odpowiedzialności za naruszenia obowiązków wynikających z aktów prawnych oraz umów na backup oraz przechowywanie danych.

11:45-12:15
Skalowalny system do backupu i archiwum na przykładzie NEC HYDRAstor
9livesdata sp. z o.o. sp.k.
Prelegent: Wojciech Kilian
Prelegent: Andrzej Matys
Opis prelekcji:
Od 2014 roku 9LivesData jest autoryzowanym dystrybutorem systemu NEC HYDRAstor w Polsce. Dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas projektowania i rozwijania systemu oferujemy jego dostosowanie do wymagań klienta oraz pełne wsparcie techniczne.
System udostępnia niemal dowolnie skalowalną przestrzeń na dane backupowe i archiwalne. Dane przechowywane w systemie są deduplikowane, kompresowane, szyfrowane, a następnie zapisywane na dyskach magnetycznych. Opatentowana technologia Distributed Resilient Data (DRD) zapewnia ochronę poszczególnych zbiorów danych przed awarią wybranej przez użytkownika liczby dysków twardych. W razie utraty dysku, odbudowa przebiega zdecydowanie szybciej niż w przypadku macierzy dyskowych. Dodatkowo replikacja umożliwia wydajne kopiowanie danych poprzez sieć WAN do zapasowego centrum danych.
Oprócz liniowego skalowania przestrzeni HYDRAstor oferuje również skalowanie wydajności i odporności na awarie zdefiniowanej przez użytkownika liczby dysków/serwerów. Obecnie dostępna jest już piąta generacja systemu.

12:15-12:45
Xopero QNAP Appliance – kompleksowe rozwiązanie do backupu i disaster recovery (live demo)
QNAP Systems, XOPERO BACKUP
Prelegent: Grzegorz Bielawski
Prelegent: Łukasz Jesis

Opis prelekcji:
Skuteczna ochrona danych to zdolność szybkiego ich odzyskania. Zobacz jak działa Xopero QNAP Appliance, jedyne na rynku rozwiązanie umożliwiające uruchomienie zbackupowanych maszyn fizycznych i wirtualnych bezpośrednio na QNAP NAS. Zapewnij sobie niezawodne narzędzie gwarantujące zachowanie ciągłości Twojego biznesu.

12:45-13:00
PRZERWA

13:00-13:30
Audyt informatyczny systemu zabezpieczania danych
Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Prelegent: Piotr Welenc
Opis prelekcji:
Opis procesu audytu systemów backupowych. Analiza ryzyka, dobór mechanizmów kontrolnych. Jak przygotować się do audytu IT w zakresie ciągłości działania i systemów kopii zapasowych.

13:30-14:00
Dell Software Data Protection – zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji
Dell Software
Prelegent: Jakub Kamecki

Opis prelekcji:
Portfolio Dell Software, Data Protection jako kompletna odpowiedź na współczesne wyzwania związane z bezpieczeństwem danych, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem, tworzenia kopii zapasowych i ich skutecznego odzyskiwania.

14:00-14:30
Backup – lekarstwem na dylematy z ochroną danych?
Instytut Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
Prelegent: Jacek Bajorek
Opis prelekcji:
Przydatność rozwiązań służących ochronie danych jest często kwestionowana, ponieważ osoby zarządzające patrzą na IT, w tym backup w kontekście kosztów, a korzyści brak, dopóki coś się nie wydarzy. Informacje organizacji to dane mające krytyczne z punktu widzenia firmy znaczenie, które muszą być odpowiednio zabezpieczone przed utratą, a w sytuacji kryzysowej lub awaryjnej musi istnieć łatwy i szybki sposób na ich odzyskanie.

14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA

FUNDATORZY NAGRÓD
PATRONI MEDIALNI

                           
   
ORGANIZATOR